Oświadczenie

W związku z pojawieniem się w sieci licznych maili w których wspomniana jest oferta naszej firmy informujemy co następuje:

Firma InfoProf nie jest w żaden sposób związana ze fałszywym stowarzyszeniem „Bądźmy Legalni” czy też „Legalni Prawem”, nie zlecała żadnego mailingu i nie zabiegała o umieszczenie w nim odniesienia do swojej oferty. Wykorzystywanie odniesienia do naszej oferty w mailingu stowarzyszenia uznajemy za bezprawne oraz godzące w dobre imię InfoProf.

Wobec faktu, iż proceder wysyłania maili trwa od 29 marca do chwili obecnej, podjęliśmy odpowiednie kroki oraz sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów. Jednocześnie, wobec powtarzających się zapytań - pragniemy poinformować, że informacje zamieszczone w w/w mailingu obliczone są na zastraszenie, a co za tym idzie, dość mocno mijają się z prawdą. Na stronach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych można również znaleźć informację o działalności fałszywego stowarzyszenia „Bądźmy Legalni” czy też „Legalni Prawem”: www.giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl/. Szersze informacje publikujemy też na stronach InfoProf.

Właściciele firmyNasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych obejmują:

Audyt zgodności dokumentacji z przepisami o ochronie danych osobowych,
Audyt procesu przetwarzania danych osobowych,
Tworzenie nowej dokumentacji systemu ochrony danych osobowych wymaganej przez GIODO,
• Konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych,
• Szkolenia pracowników i administratorów przetwarzających dane osobowe,
• Zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO,
• Mentoring ABI.

Dowiedz się więcej o ochronie danych osobowych


Tworzymy dokumentację oraz rejestrujemy zbiory w GIODO

Przeprowadzamy proces zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO, począwszy od analizy przetwarzanych w firmie danych osobowych, przez przygotowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych (polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z odpowiednimi załącznikami, upoważnieniami i listami kontrolnymi) a na samym zgłoszeniu wniosku do rejestracji skończywszy.

Świadczymy również kompleksowe usługi dotyczące poprawności przetwarzania danych osobowych przez e-biznes (dokumenty Polityka prywatności, regulamin sklepów i e-usług. Na życzenie, możemy weryfikować istniejące regulaminy i polityki prywatności portali, sklepów internetowych lub stron firmowych. Tworzymy również wzory i schematy do stosowania poprawnych formularzy do obsługi danych osobowych. Nasze usługi obejmują również proces inwentaryzacji zbiorów danych osobowych pozwalający na wykonanie analizy posiadanych danych oraz sprawdzenie zasad gromadzenia i uaktualniania danych.

Jak realizujemy zadania związane z ochroną danych osobowych?

Współpracując z wieloma przedsiębiorstwami, stworzyliśmy grupę rozwiązań, procedur i sprawdzonych ścieżek, które pozwalają nam w krótkim czasie przygotować indywidualne, elastyczne projekty dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, dopasowane do realiów działania danej firmy lub organizacji.
Stworzyliśmy ankietę on-line, która przyśpiesza proces analizy sposobu przetwarzania danych osobowych w firmie, pozwalając szybciej i taniej przygotować dokumentację zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych oraz później stworzyć sam wniosek rejestracji zbioru. Dowiedz się więcej...

Informacje o zasadach współpracy

Nasze usługi zawsze rozpoczynamy od darmowej oceny potrzeb firmy lub organizacji, przeprowadzanej w formie sieciowej ankiety oraz podczas spotkania i rozmowy. Dalsze prace rozpoczynamy od podpisania formalnej umowy zawierającej m.in. odpowiednie klauzule poufności. Płatność realizujemy etapowo, w miarę postępu prac - nie oczekujemy płatności z góry ani też jednorazowej opłaty na końcu - po każdym zatwierdzonym przez zleceniodawcę etapie wystawiamy fakturę VAT.Serwis internetowy www.audyt-ip.pl jest własnością firmy Info-Prof.