Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych obejmują:

Audyt zgodności dokumentacji z przepisami o ochronie danych osobowych,
Audyt procesu przetwarzania danych osobowych,
Tworzenie nowej dokumentacji systemu ochrony danych osobowych wymaganej przez GIODO,
• Konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych,
• Szkolenia pracowników i administratorów przetwarzających dane osobowe,
• Zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO,
• Mentoring ABI.

Dowiedz się więcej o ochronie danych osobowych


Tworzymy dokumentację oraz rejestrujemy zbiory w GIODO

Przeprowadzamy proces zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO, począwszy od analizy przetwarzanych w firmie danych osobowych, przez przygotowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych (polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z odpowiednimi załącznikami, upoważnieniami i listami kontrolnymi) a na samym zgłoszeniu wniosku do rejestracji skończywszy.

Świadczymy również kompleksowe usługi dotyczące poprawności przetwarzania danych osobowych przez e-biznes (dokumenty Polityka prywatności, regulamin sklepów i e-usług. Na życzenie, możemy weryfikować istniejące regulaminy i polityki prywatności portali, sklepów internetowych lub stron firmowych. Tworzymy również wzory i schematy do stosowania poprawnych formularzy do obsługi danych osobowych. Nasze usługi obejmują również proces inwentaryzacji zbiorów danych osobowych pozwalający na wykonanie analizy posiadanych danych oraz sprawdzenie zasad gromadzenia i uaktualniania danych.

Jak realizujemy zadania związane z ochroną danych osobowych?

Współpracując z wieloma przedsiębiorstwami, stworzyliśmy grupę rozwiązań, procedur i sprawdzonych ścieżek, które pozwalają nam w krótkim czasie przygotować indywidualne, elastyczne projekty dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, dopasowane do realiów działania danej firmy lub organizacji.
Stworzyliśmy ankietę on-line, która przyśpiesza proces analizy sposobu przetwarzania danych osobowych w firmie, pozwalając szybciej i taniej przygotować dokumentację zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych oraz później stworzyć sam wniosek rejestracji zbioru. Dowiedz się więcej...

Informacje o zasadach współpracy

Nasze usługi zawsze rozpoczynamy od darmowej oceny potrzeb firmy lub organizacji, przeprowadzanej w formie sieciowej ankiety oraz podczas spotkania i rozmowy. Dalsze prace rozpoczynamy od podpisania formalnej umowy zawierającej m.in. odpowiednie klauzule poufności. Płatność realizujemy etapowo, w miarę postępu prac - nie oczekujemy płatności z góry ani też jednorazowej opłaty na końcu - po każdym zatwierdzonym przez zleceniodawcę etapie wystawiamy fakturę VAT.Serwis internetowy www.audyt-ip.pl jest własnością firmy Info-Prof.